Enter your keyword

Genrangovo paslaugos

Generalinis rangovas – tai organizacija, kuri pagal genrangos sutartį yra pagrindinis sutarties vykdytojas ir atsako užsakovui už visą darbų, nurodytų sutartyje, atlikimą. Genrangos sutartyje būna nurodytas visų statybos – montavimo darbų atlikimas, inžinierinės, techninės įrangos  bei sistemų sumontavimas. Generalinis rangovas teikia šias paslaugas:

 • Statybos aikštelės būklės apžiūra ir rastų trūkumų šalinimas
 • Bendradarbiavimas su generaliniu projektuotoju, aptariant autorinės priežiūros, kokybės kontrolės, pokyčių įgyvendinimo ir papildomo projekto klausimus.
 • Statybų aikštelės organizavimas, apsauga ir išlaikymas
 • Darbų atlikimo eilės grafiko sudarymas ir jo laikymosi kontrolė
 • Įvairios užduotys dirbant su subrangovais, tokios kaip:
 • Tenderinių ir darbinių dokumentų paruošimas
 • Tenderių pravedimas, rezultatų pristatymas, subrangovinių organizacijų atranka ir sutarčių sudarymas
 • Aprūpinimas būtinomis patalpomis, medžiagomis, mechanizmais, įranga bei kitais ištekliais
 • Darbų eigos numatymas subrangovų tarpusavio bendradarbiavimo įgalinimas
 • Darbų kokybės ir atlikimo laikų priežiūra
 • Atliekamų darbų finansavimas, atliktų darbų priėmimas
 • Visų dokumentų, būtinų darbų priėmimui (aktų, sertifikatų ir kt.) gavimas
 • Darbo saugos, ekologinių ir kitų standartų laikymosi kontrolė
 • Atliekamų darbų apimties monitoringas, atliktų darbų aktų pasirašymas
 • Darbų eigos ir darbų pridavimo dokumentų paruošimas
 • Objekto eksploatacijai pridavimas (taip pat ir atskirais etapais)
 • Atsakomybė už statybų grafiko laikymąsi, už darbų kokybę, garantinių įsipareigojimų vykdymas.

Susisiekite su mumis ir mes atsakysime jums į visus klausimus tiek apie rangovų paslaugas, tiek apie įvairius statybos – montavimo darbų etapus. Genrangovas, turintis didelę praktinę dokumentų, būtinų priduodant objektą eksploatacijai, forminimo patirtį, sutrumpina visus biurokratinius „terminus“, pagreitina pastato priėmimo procesą. Kvalifikuoto genrangovo paslaugos visuomet atsiperka su kaupu, nes užsakovui nereikia pačiam organizuoti statybos proceso, samdytis daugybės įvairių specialistų, būti atsakingam už įvairias klaidas, atsiradusias dėl patirties stokos.

UAB „BUDEKOS statyba“ kaip genrangovas atlieka pastato apžiūrą, nustato problemas ir jų sprendimo būdus, sudaro darbų eiliškumą, suderina rangovų darbus. Statant bei renovuojant pramonės pastatus įmonė vykdo tiek genrangovo, tiek subrangovo funkcijas.

UAB „BUDEKOS statyba“ yra patikimas statybos darbų rangovas. Bendrovė, vykdydama generalinio rangovo funkcijas, užtikrina efektyvų bendrojo statybos projekto, jo apimties ir trukmės valdymą, todėl visi darbai atliekami profesionaliai, sklandžiai ir laiku.

UAB „BUDEKOS statyba“, veikdama kaip generalinis rangovas, visada  atsižvelgia į užsakovo poreikius ir ieško ekonomiškai naudingiausio sprendimo. Kiekvieną projektą koordinuoja profesionalūs specialistai bei atsakingi darbų vadovai. Rinkdamiesi kaip rangovą UAB „BUDEKOS statybą“ tikrai nenusivilsite.