Enter your keyword

Inžinerinės paslaugos

Inžinierinės paslaugos statyboje – tai inžinierinis konsultavimas arba atitinkami, projektiniai konstravimo darbai. Paprasčiau sakant, inžinieriniai darbai statyboje padeda sukurti objektus, apgalvoti jų eksploataciją, remiantis tam tikromis žiniomis. Be to, inžinierinės paslaugos apima techninį – ekonominį projekto paruošimą, rekomendacijų dėl statybos organizavimo bei vadybos, pateikimą. Taip pat inžinierinės paslaugos apima ir  rekomendacijas dėl kelių nutiesimo ir investicinio projekto realizavimo būdų. Tokias paslaugas teikia specializuotos kompanijos, ir jos yra mokamos. Kaip taisyklė, firmos, kurios specializuojasi inžinierijoje, darbų atlikimui samdo įvairius specialistus, medžiagų, bei įrangos tiekėjus. Žodžiu, dirbama rangos metodu.  Dėl inžinierinių paslaugų sudaroma sutartis tarp šių paslaugų teikėjo – konsultanto ir tarp užsakovo. Inžinierinės techninės paslaugos yra susijusios su projektavimu, objektų statyba ir jų pridavimu eksploatacijai, naujų technologinių procesų kūrimu užsakovo įmonėje arba vykstančių gamybinių procesų tobulinimu. Yra trys atskiros inžinierinių techninių paslaugų rūšys:

 • Konsultacinės, susijusios su objektų projektavimu, statybos planų kūrimu, ir darbų vykdymo kontrole
 • Technologinės – technologijų, būtinų pramoninio objekto statybai ir jo eksploatacijai pateikimas užsakovui, energijos, vandens tiekimo ir kt.projektų kūrimas
 • Statybinės ir bendros inžinierinės paslaugos yra susijusios įrangos tiekimu, įrengimų montažu ir technika; šios paslaugos kartais apima ir  inžinierinius darbus.

Inžinieriniai darbai – tai tam tikrų paslaugų kompleksas, be kurio neįmanoma nei viena šiuolaikinė statyba. Šiais laikais, tiek statant verslo centrus, ar pramoninį objektą, tiek nuosavą namą profesionalūs ir kokybiški inžinieriniai techniniai darbai yra  ypač vertinami. Tokius darbus dažniausiai atlieka specializuotos inžinierinės grupės. Tokia grupė teikia šias inžinierinių darbų  paslaugas:

 • Vidiniai inžinieriniai – techniniai darbai
 • Išoriniai inžinieriniai – techniniai darbai

Didesnė inžinierinė organizacija teikia daugiau paslaugų, tokių kaip inžinierinių tinklų įrengimas, įvairios įrangos montavimas, inžinierinių tinklų statyba ir paleidimas. Inžinieriniai tinklai apima šias sistemas:

 • Elektros tiekimo
 • Išorinio apšvietimo
 • Vandens tiekimo
 • Šilumos tiekimo
 • Dujų tiekimo
 • Ventiliacijos ir kondicionavimo
 • kanalizacijos

Šie tinklai gali būti išoriniai ir vidiniai; jie  yra labai svarbūs, nes nuo teisingo inžinierinių tinklų klojimo ir jų funkcionavimo priklauso žmogaus gerbūvis.