Inžinerinės paslaugos

Tai įvairių komunikacijų statiniai, sujungti su tam tikros paskirties pastatais, užtikrinantys komfortiškas žmonių gyvenimo sąlygas.
Inžinerinės paslaugos

Inžinerinės paslaugos statyboje

Inžinerinės paslaugos statyboje – tai inžinerinis konsultavimas arba atitinkami, projektiniai konstravimo darbai. Paprasčiau sakant, inžineriniai darbai statyboje padeda sukurti objektus, apgalvoti jų eksploataciją, remiantis tam tikromis žiniomis. Be to, inžinerinės paslaugos apima techninį – ekonominį projekto paruošimą, rekomendacijų dėl statybos organizavimo bei vadybos, pateikimą. Taip pat inžinerinės paslaugos apima ir  rekomendacijas dėl kelių nutiesimo ir investicinio projekto realizavimo būdų. Tokias paslaugas teikia specializuotos kompanijos, ir jos yra mokamos. Kaip taisyklė, firmos, kurios specializuojasi inžinerijoje, darbų atlikimui samdo įvairius specialistus, medžiagų, bei įrangos tiekėjus. Žodžiu, dirbama rangos metodu.  Dėl inžinerinių paslaugų sudaroma sutartis tarp šių paslaugų teikėjo – konsultanto ir tarp užsakovo. Inžinerinės techninės paslaugos yra susijusios su projektavimu, objektų statyba ir jų pridavimu eksploatacijai, naujų technologinių procesų kūrimu užsakovo įmonėje arba vykstančių gamybinių procesų tobulinimu.

Yra trys atskiros inžinerinių techninių paslaugų rūšys:

 • Konsultacinės, susijusios su objektų projektavimu, statybos planų kūrimu, ir darbų vykdymo kontrole.
 • Technologinės – technologijų, būtinų pramoninio objekto statybai ir jo eksploatacijai pateikimas užsakovui, energijos, vandens tiekimo ir kt.projektų kūrimas.
 • Statybinės ir bendros inžinerinės paslaugos yra susijusios įrangos tiekimu, įrengimų montažu ir technika; šios paslaugos kartais apima ir inžinerinius darbus.

Inžineriniai darbai – tai tam tikrų paslaugų kompleksas, be kurio neįmanoma nei viena šiuolaikinė statyba. Šiais laikais, tiek statant verslo centrus, ar pramoninį objektą, tiek nuosavą namą profesionalūs ir kokybiški inžinieriniai techniniai darbai yra  ypač vertinami. Tokius darbus dažniausiai atlieka specializuotos inžinierinės grupės. Tokia grupė teikia šias inžinierinių darbų  paslaugas:

 • Vidiniai inžinieriniai – techniniai darbai
 • Išoriniai inžineriniai – techniniai darbai

Didesnė inžinerinė organizacija teikia daugiau paslaugų, tokių kaip inžinerinių tinklų įrengimas, įvairios įrangos montavimas, inžinerinių tinklų statyba ir paleidimas. Inžineriniai tinklai apima šias sistemas:

 • Elektros tiekimo;
 • Išorinio apšvietimo;
 • Vandens tiekimo;
 • Ventiliacijos ir kondicionavimo;
 • Šilumos tiekimo;
 • Dujų tiekimo;
 • Кanalizacijos.

Šie tinklai gali būti išoriniai ir vidiniai; jie  yra labai svarbūs, nes nuo teisingo inžinerinių tinklų klojimo ir jų funkcionavimo priklauso žmogaus gerbūvis.

Ar jau pasiruošę užsisakyti projektą?

Account details will be confirmed via email.