Pastatų renovacija ir rekonstrukcija

Atliekame pilną arba dalinę pastatų ir statinių rekonstrukciją ir renovaciją, kompleksinę pastatų ir kultūros paveldų restauraciją.
projektavimas

Restauracija – tai sugadintų istorijos, meno ir kultūros paminklų sutvirtinimas ir atstatymas. Pastatų restauravimo darbams priklauso visi tiriamieji, priešprojektiniai, projektiniai, gamybiniai, inžinieriniai ir kiti darbai, atliekami restauruojant istorijos ir kultūros paminklus, bei jų teritorijas. Pastatai gali nusidėvėti per ilgą laiką, jiems gali pakenkti blogos aplinkos sąlygos ar kiti pražūtingi veiksniai. Restauracijos metu atliekami šie darbai:

  • Sustiprinama pastato struktūra, naudojant medžiagas, panašias į originalias, arba modernias priemones, jei jos nėra kenksmingos kultūros paminklui
  • Pataisomos deformuotos dalys
  • Dažnai pašalinami vėlesni papildymai
  • Atkuriami arba panaikinami chemiškai pasikeitę elementai

Kuo skiriasi pastatų ir statinių restauravimas nuo jų rekonstrukcijos?

Pastatų ir statinių rekonstrukcija – tai visas kompleksas statybinių ir apdailos darbų, kurio tikslas yra kokybiškai pakeisti techninius ir ekonominius pastato ar statinio rodiklius. Rekonstrukcija  – tai ypatinga statybos rūšis, susijusi su esamų pastatų bei statinių perstatymu, siekiant pilnai ar iš dalies pakeisti jų funkcinę paskirtį, bei  morališkai pasenusią ar nusidėvėjusią technologinę ir inžinierinę įrangą, nusidėvėjusias ar neatitinkančias eksploatavimo reikalavimų konstrukcijas, ir inžinierines sistemas taip, kad pastatas atitiktų dabartinius sanitarinius – higieninius, techninius bei ekologinius reikalavimus.

Restauracijai svarbiausia – pastato išorinis vaizdas, o pastatų rekonstrukcijai  – svarbiausia atkurti funkcines pastatų savybes.  Rekonstruojant, atliekami šie pastato rekonstrukcijos darbai: dalinė arba visiška objekto reorganizacija, keičiant jo gabaritinius matmenis ir technines charakteristikas, papildomi statybiniai darbai, visų inžinierinių komunikacijų rekonstrukcija ar visiškas jų pakeitimas, laikančių konstrukcijų sustiprinimas, palėpių perdirbimas į mansardas ir kt.

Gyvenamųjų pastatų rekonstrukcija vykdoma, turint tikslą pagerinti jų komfortą, buitines savybes, ilgaamžiškumą, šilumos išlaikymą, padidinti naudingą plotą, įrengiant mansardas, pristatant priestatus.  Gamybinių pastatų rekonstrukcijos tikslas yra pagerinti gamybą, pakelti jos techninį lygmenį. Pagal savo apimtis pastatų rekonstrukcija skirstoma į pilną ir į mažą. Pilna gamybinių pastatų rekonstrukcija – tai kompleksiškas visų  gamybos plotų perstatymas, keičiant moraliai pasenusią įrangą ir inžinierines sistemas. Pilna gyvenamųjų namų rekonstrukcija – tai kompleksinis viso pastatų rajono atnaujinimas pagal dabartinius gyvenamųjų namų standartus.  Mažoji gamybinių objektų rekonstrukcija – tai atskirų cechų ar pastatų perstatymas pagal dabartinius standartus. Mažoji gyvenamųjų namų rekonstrukcija – tai jų modernizavimas, perplanavimas, visos inžinierinės įrangos atnaujinimas. Ji vykdoma pagal atskirą gyvenamojo pastato projektą.

Taigi, pastatų rekonstrukcija ir restauracija skiriasi viena nuo kitos tuo, kad restauracijos tikslas – išorinis pastato vaizdas, o rekonstrukcijos tikslas – pastato funkcinių savybių atkūrimas.

Ar jau pasiruošę užsisakyti projektą?

Account details will be confirmed via email.