Enter your keyword

Projektavimas

Pastatų ir statinių projektavimas – tai investicinio proceso dalis. Pastatų projektavimas – tai inžinierinių ir konstrukcinių užduočių sprendimas architektūrinės veiklos metu. Pagrindiniai pastatų projektavimo dalyviai yra užsakovas, statytojas, investitorius, vykdytojas, savininkas, projektuotojai, statybininkai ir galutiniai vartotojai. Kai kurie iš šių vaidmenų gali sutapti. Projektavimo procesą taip pat gali įtakoti ir kiti jo dalyviai: inžinierinių tinklų ir komunikacijų savininkai, kurie aprūpina objektą elektra, dujomis, vandeniu, centriniu šildymu ir kitais patogumais, vietinės valdžios atstovai, architektūrinės ir statybinės priežiūros specialistai, eksploatuojančios organizacijos, įvairios miesto tarnybos ir instancijos, su kuriomis yra būtina suderinti projektą, ypač projektuojant visuomeninius pastatus.  Derinimo eigoje projektas gali gerokai pasikeisti, ir netgi, kas yra blogiausia – būti sustabdytas. Tiek pramoninių pastatų ir statinių, tiek viešųjų  pastatų ir statinių ar gyvenamųjų namų projektavime dalyvauja architektai, inžinieriai – konstruktoriai, inžinieriai – projektuotojai, technologai, inžinierinių tinklų inžinieriai – projektuotojai bei kiti specialistai. Svarbiausia ir atsakingiausia užduotis projektuojant – konstrukcinių sprendimų priėmimas. Čia reikia parinkti konstrukcinę pastato schemą, kuri idealiai atitiktų jo architektūrinį modelį. Tai atlieka konstruktoriai. Projektai gali būti tipiniai ir individualūs.   Gyvenamųjų namų  ir visuomeninių  pastatų projektavimas turi savas subtilybes. Gyvenamąjį pastatą galima projektuoti neatsižvelgiant į būtinus planuojamus apimties rodiklius ir buto projekte galima numatyti įvairius komforto lygmenis, pvz. dviejų lygmenų butą su studija mansardoje ir t.t. didelis komfortas reiškia ne tik didelį gyvenamąjį plotą, bet ir modernią inžinierinę įrangą bei komunikacijas, apsaugos sistemas, priešgaisrinę signalizaciją. Todėl projektuotojas turi būti labai kompetentingas, gerai išmanyti dabartines technologijas, medžiagas, konstrukcijas ir įrangą, o taip pat ir įvairius normatyvinius dokumentus. Projektuojant visuomeninius pastatus reikia atsižvelgti į jų paskirtį, nes skirtingos paskirties pastatams taikomi skirtingi reikalavimai. Pavyzdžiui:

  • Restoranuose ir kavinėse žymią ploto dalį užima virtuvės patalpos, kurioms keliami griežti sanitariniai – epidimiologiniai reikalavimai.
  • Prekybiniams pastatams, kuriuose pirkėjai ilgai neužsibūna, svarbiausia yra geras priėjimas prie lentynų ir stendų su prekėmis
  • Projektuojant administracinius pastatus, būtina atkreipti dėmesį į tai, kad personalas jaustųsi patogiai visą darbo dieną
  • Pastatuose, kurie skirti koncertams ir kitai kultūrinei veiklai labai svarbi salės akustika, scenos ar ekrano matomumas iš visų pusių
  • Pastatuose, skirtuose sportui, svarbi pastovi temperatūra ir drėgmė.

Todėl, projektuojant visuomeninius pastatus, visų pirma numatoma technologija, kuri daro didelę įtaką tolimesniems sprendimams, o taip pat ir pastato išorei.

UAB „BUDEKOS statyba“ turi daug patirties tiek statinių projektavime, tiek viešųjų pastatų, gyvenamųjų namų ir visuomeninių pastatų projektavime todėl, norint statytis būstą, tikrai verta rinktis šią įmonę.