Specialieji statybos darbai

Specialieji statybos darbai – tai darbai, susiję su ypatingų rūšių medžiagų bei konstrukcijų panaudojimu ir specifiniais statybos pramonės būdais.
Specialieji statybos darbai

Specialieji statybos darbai

Specialieji statybos darbai – tai darbai, susiję su ypatingų rūšių medžiagų bei konstrukcijų panaudojimu ir specifiniais statybos pramonės būdais, kaip pavyzdžiui, gruntų sutvirtinimas, kontrolės priemonių montažas, elektromotažiniai darbai. Tai darbai, kurių rūšį iš esmės apibrėžia statinio paskirtis. Pavyzdžiui, vidinių inžinerinių ir šildymo sistemų įrengimo darbai, elektromontažiniai darbai, įrengiant apšvietimą, jėgos ir kitą elektrotechninę įrangą, konstrukcijų padengimas įvairios paskirties danga ir kt.

Pagal “Statybos darbų” 1 priedo 1.2 punktą, specialieji statybos darbai yra:

  • 1.2.1. mechanikos darbai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių montavimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; naftos, dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; kiti panašūs darbai);
  • 1.2.2. elektrotechnikos darbai (elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų (išskyrus žemos ir vidutinės įtampos) tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) tinklų tiesimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas; kiti panašūs darbai).

Atkreipiant dėmesį į tai, kad aukščiau nurodyti karšto vandentiekio sistemų vamzdynų ir įrenginių keitimo, kolektorinės ir horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos vamzdynų įrengimo, šildymo ir karšto vandens apskaitos modernizavimo, šildymo sistemos remonto, ventiliacijos atnaujinimo, pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimo, pastato išorinio drenažo įrengimo, šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimo, liftų atnaujinimo (modernizavimo), dujinių katilų įrengimo, atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro katilų) šilumos gamybai įrengimo darbai priskirtini prie specialiųjų (mechanikos) statybos darbų ir jų atlikimui rangovai, jų paskirti statybos vadovai turi turėti atitinkamą kvalifikaciją tų specialiųjų (mechanikos) statybos darbų atlikimui (kai ypatingi statiniai – kvalifikacijos atestatus).

Be to, elektros instaliacijos modernizavimo, priešgaisrinės saugos įrenginių sistemos modernizavimo, atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro katilų) elektros gamybai įrengimo darbai priskirtini prie specialiųjų (elektrotechnikos) statybos darbų ir jų atlikimui rangovai, jų paskirti statybos vadovai turi turėti atitinkamą kvalifikaciją tų darbų atlikimui (kai ypatingi statiniai – kvalifikacijos atestatus).

Turite klausimų dėl specialiųjų statybos darbų?

Account details will be confirmed via email.